Hemservice

Hemservice stöder och hjälper när klienten på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med vardagliga sysslor. Hjälpen omfattar i huvudsak den personliga omvårdnaden såsom hygien, toalettbesök, medicinintag osv. Hemservice ges till äldre, personer med funktionsnedsättning och till personer vars funktionsförmåga av någon annan orsak är nedsatt. Barnfamiljer har rätt till hemservice när det är nödvändigt att säkerställa ett barns välbefinnande. Hemservice ges vid behov, till exempel på grund av en familjemedlems skada, sjukdom, utmattning eller andra speciella familjesituationer.

Insatserna sker genom ett rehabiliterande arbetssätt som syftar till att uppmuntra klienten att genom egen aktivitet och träning bibehålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt och därmed kunna bo kvar i det egna hemmet. Klienten kan samtidigt också få hemrehabilitering för att träna och förbättra hur man klarar av vardagliga sysslor i hemmet. Målet är att så självständigt och tryggt som möjligt kunna bo hemma. 

Hemservice omfattas också av olika stödtjänster. Trygghetstelefon, måltidsservice, bastuservice och dagverksamhet är några av dessa. 

Servicekoordinatorn ger handledning och råd om alla former av hemvårdens tjänster. Du kan ansöka muntligen eller skriftligen om hemvård och hemvårdens stödtjänster. Efter att ansökan är gjord gör servicekoordinatorn en utredning av din funktionsförmåga och hemmasituation. Vanligen sker detta vid ett hembesök, där också någon av dina närstående kan närvara. 

På basen av resultatet av utredningen fattar servicekoordinatorn beslut om vilka tjänster som behövs för att funktionsförmågan ska förbättras eller åtminsstone bibehållas på oförändrad nivå. Som stöd för beslutet används Närpes stads kriterier för beviljande av hemvård. Du får ett skriftligt beslut på vilka tjänster som beviljas. 

I Närpes stad är hemservice och hemsjukvård integrerad till en helhet och benämns hemvård. 

Servicehandledarna har telefontid måndag-fredag kl 8.00-10.00:

Servicehandledare Lilli Groop tel.nr 050-34 54 947. Har hand om Näsby, Finby, Pjelax, Österskogen, Kalax och Nämpnäs

Servicehandledare Sofia Smått-Nyman tel.nr 040-16 00 673. Har hand om Yttermark, Övermark, Pörtom, Norrnäs, Rangsby och Töjby