Dagverksamhet

Hemmaboende seniorer som känner sig ensamma och skulle ha nytta av att träffa och umgås med andra äldre har möjlighet att söka till dagverksamheten! Dagverksamhet ordnas i centrum av Närpes samt i Övermark, Pörtom och Rangsby. Dagverksamhet ordnas även som avlastningsmöjlighet för klienter i närståendevården. I dagverksamheten träffas vi en gång/vecka under handledning av en gruppledare som är närvårdare. Vi pratar och umgås, tränar styrka, balans och minne, äter eller dricker kaffe tillsammans och gör olika aktiviteter tillsammans. Vi försöker ha roligt tillsammans så att du som ensamboende äldre ska ha något att se fram emot under veckan!

Målsättningen med dagverksamheten är att stöda dig som senior att må bra och att kunna bo hemma. Verksamheten grundar sig på att värdesätta klientens egna resurser, på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt samt att främja social gemenskap. Vi planerar aktiviteter och innehåll i träffarna tillsammans! Taxi ordnas för alla deltagare.

 

Du ansöker om att delta i dagverksamheten via servicehandledarna. Servicehandledarna har telefontid måndag-fredag kl 8.00-10.00:

Servicehandledare Lilli Groop    tel.nr 050-34 54 947.     Har hand om Näsby, Finby, Pjelax, Österskogen, Kalax och Nämpnäs

Servicehandledare Sofia Smått-Nyman tel.nr 040-16 00 673.    Har hand om Yttermark, Övermark, Pörtom, Norrnäs, Rangsby och Töjby

 

Välkommen med i vår verksamhet!