Solgärdet

Solgärdet är hemvårdens seniorboende i Övermark med 15 enrumslägenheter och 4 dubbletter.

Personalen består av en ansvarig teamledare samt personal från hemvården. Personalen gör upp vård- och serviceplan tillsammans med klienten och anhöriga i vilken man kommer överens om vilken service och vilket stöd klienten behöver. Man kan få hjälp med exempelvis medicindelning, hygien, klädvård, sårvård och dylikt.
I varje lägenhet finns trygghetsalarm.

Frukost, lunch och kvällsmål serveras i matsalen varje dag.

Närpes vuxeninstitut ordnar tisdagsträffar varannan vecka och i samarbete med Folkhälsan ordnas regelbundet Mimoselträffar. Till dessa träffar är också andra deltagare än Solgärdets boende välkomna.

Regelbunden rehabilitering anordnas i form av handarbete, utepromenader, sittdans, rörelseträning, bingo samt andakter.