Du är här

Pörtom seniorboende

Seniorboende i Pörtom med 9 enrumslägenheter och en dubblett.

Personalen kommer från hemvården och av hemvårdens personal finns en utsedd teamledare för boendet. Personalen gör upp vård- och serviceplan tillsammans med klienten och anhöriga i vilken man kommer överens om vilken service och vilket stöd klienten behöver. Man kan få hjälp med exempelvis medicindelning, hygien, klädvård, sårvård och dylikt.
I varje lägenhet finns trygghetsalarm. Frukost, lunch och kvällsmat serveras i matsalen varje dag.

Regelbunden rehabilitering anordnas i form av handarbete, utepromenader, sittdans, rörelseträning, bingo samt andakter.