Bostället

Bostället är ett service- och seniorboende med hemlik miljö där vi tar hänsyn till integriteten och där hela vår omsorg är individanpassad. På boendet finns 37 enrumslägenheter samt 6 parlägenheter. 30 av lägenheterna är ordnade som hemvårdens seniorboende och 16 av lägenheterna är ordnade som serviceboende. Alla lägenheter har kokvrå, badrum och sovalkov/sovrum. Lägenheten inreds med egna möbler. 

Frukost , lunch och lättare middag serveras dagligen i matsalen. Möjlighet finns även att själv tillreda mat i eget rum.

Kiosk finns och har öppet 1-2 dagar i veckan. Gratis transport till Närpes sparbank ordnas två gånger/månad och gratis transport till Halpa-Halli ordnas en gång/månad.

Regelbundna aktiviteter:

  • Rörelseträningsgrupper
  • Samtalscafé
  • Andakt med olika församlingar
  • Lässtunder
  • Hobby
  • Bingo
  • "Gubbträff"
  • Braskvällar med korvgrillning
  • Vuxeninstitutet (onsdagsträff, seniorpyssel, senior sång)

Boställets personal består av enhetsledaren och närvårdare. Personalen finns på plats dagar och kvällar. På natten får klienterna vid behov hjälp av nattpatrullen. 

 

.