Villa Rosa och Holger

Villa Rosa är ett effektiverat serviceboende som togs i bruk i februari 2018. På Villa Rosa bor i nuläget 22 klienter. Boendet har 14 moderna hyresbostäder. Under tiden Närpes Stad renoverar och bygger ut Närpes vård- och servicecenter råder en överbeläggning på Villa Rosa, vilket innebär att 16 klienter delar rum på boendet. Klienterna kan även flyttas mellan rummen om behov uppstår och under tillbyggnadsperioden är det ingen självklarhet att klienten kan ha ett eget rum.

Boendet har flera öppna och ljusa allmänna utrymmen där klienterna äter och umgås och tar del av olika aktiviteter. Villa Rosa har även en glasveranda och en innergård. Villa Rosa har förbindelsegångar med Närpes HVC och övriga boenden inom Närpes vård-och servicecenter.

Boendet har en egen volontärsgrupp som besöker boendet varannan onsdag och ibland dyker de upp spontant däremellan. Syftet med volontärverksamheten är att med hjälp av frivilliga utomstående aktörer ge klienterna på Villa Rosa en guldkant i vardagen. Under pågående besöksförbud håller även volontärverksamheten paus.

Villa Rosa ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Pihlajalinna ansvarar för läkartjänsterna dygnet runt. Var tredje månad besöker Pihlajalinnas läkare Villa Rosa. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker. Övriga tider kan personalen kontakta Pihlajalinnas jourhavande läkare dygnet runt via telefon.

Ledord för vården och omsorgen på Villa Rosa är: kärlek, humor och försoning.

All personal har tystnadsplikt