Villa Holger

Villa Holger är ett effektiverat serviceboende och en av fyra boendeenheter på Närpes vård- och servicecenter. På enheten finns plats för 16 klienter.

Frukost, lunch, eftermiddagskaffe (alla dagar), middag och kvällsmål serveras antingen i matsalen eller på rummen.

Personalen består av enhetsledare, ansvarig sjukskötare, sjukskötare och närvårdare.

Villa Holger ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Pihlajalinna ansvarar för läkartjänsterna dygnet runt. Var tredje månad besöker Pihlajalinnas läkare Villa Holger. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker. Övriga tider kan personalen kontakta Pihlajalinnas jourhavande läkare dygnet runt via telefon.

Personalen ordnar regelbundet rehabilitering med bland annat rörelseträning. Dessutom ordnas exempelvis sångstunder, kaffebjudningar, promenader, högläsning, bingo och utevistelse. I vuxeninstitutets regi ordnas tisdagsträffen och från församlingarna ordnas andaktsstunder (onsdagar). Som en "guldkant" i vardagen ordnas dessutom festligheter som exempelvis midsommarfest , kaffestunder utomhus på sommaren, våffeldag på hösten under de äldres vecka och julfest. Olika lotterier ordnas till förmån för de boendes trivsel på Villa Holger.

Personalen strävar efter att boende ska må bra, att de ska få en god, individuell vård och omsorg, att de skall mötas med respekt, empati och få bekräftelse i en hemlik miljö.

Anhörigas del i omsorgen anses mycket värdefull och viktig och personalen tar gärna del av anhörigas önskemål och åsikter.