Villa Göta och Åke

Villa Göta och Åke är ett effektiverat serviceboende för äldre. På enheten finns plats för 26 klienter.

Rummen är enkelrum med egen toalett och dusch. Säng finns i rummet.
För att öka tryggheten och hemkänslan skall med fördel det övriga möblemanget vara det välkända hemifrån.  

Målsättningen för verksamheten är att i hemlik miljö skapa en lugn, trygg  och meningsfull tillvaro, där respekt för de boendes medbestämmande, deras integritet och värdighet är ledstjärnor i det dagliga mötet.

Vården och omsorgen bygger på  ett aktiverande arbetssätt.

Anhöriga skall känna att de är välkomna med att delta i omsorgen av sina nära.