Pörtehemmet

 

Pörtehemmet, i centrum av Pörtom, är byggt år 1992 som åldringshem. Sedan 01.06.2008 är Pörtehemmet ett intensifierat serviceboende med dygnet runt service för 25 permanenta boenden.

På hemmet finns en- och tvåpersoners rum med egen toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng och sängbord, men de boende får gärna ta med egna saker för att öka hemkänslan och trivseln i det egna rummet. För de boende ordnas olika stimulerande verksamheter. Den ömsesidiga kontakten med de anhöriga är viktig.

Pörtehemmets vårdideologi:

  • individuell vård, så långt som möjligt - ej alla lika.
  • deras hem - respektera deras önskningar.
  • trygghet, omtanke och värdighet.
    Så här försöker vi.

Pörtehemmet använder sig av Pihlajalinnas distansläkartjänster, vari även ingår service av geriatriker. Varje vecka hålls en telefonrond där de boendes aktuella mående gås igenom. Vi har möjlighet att konsultera jourhavande läkare dygnet runt. Pihlajalinnas läkare besöker Pörtehemmet fyra gånger i året och gör då en grundlig undersökning av alla boende. Anhöriga kan närvara vid besöksronden.

I Pihlajalinnas distansläkarservice ingår kontinuerlig kontroll av vikt, blodtryck, puls och blodprover samt vid behov EKG. Laboratorieprover tas av sjukskötare och skickas till Närpes HVC-laboratoriet.

Pörtehemmets vårdpersonal består av enhetsledare, ansvarig sjukskötare, sjukskötare, närvårdare, primärvårdare, hemvårdare, hemhjälpare och anstaltsbiträde. Rehabiliteringshandledaren besöker hemmet vid behov. Personalen i Pörtehemmets matservice består av bespisningschef, kokerska och köksbiträden. Det finns också en fastighetsskötare.

Alla i personalen har tystnadsplikt.