Alvina

Alvina finns i Övermark och har plats för 43 boende. I platserna ingår också en klientplats för intervallvård. Personalen består av enhetsledare, ansvarig sjukskötare, sjukskötare, närvårdare, primärskötare, vårdbiträden, anstaltsbiträde och kökspersonal. Det finns även en fastighetsskötare. Alvina ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Pihlajalinna ansvarar för läkartjänsterna på Alvina dygnet runt. Var tredje månad besöker Pihlajalinnas läkare Alvina. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker. Övriga tider kan personalen kontakta Pihlajalinnas jourhavande läkare dygnet runt via telefon.

Olika aktiviteter ordnas såsom utepromenader, mimoselträffar där det bakas och gräddas samt tisdagsträffen i Vuxeninstitutets regi. Rehabiliteringshandledaren har olika program en gång/vecka och församlingarna ordnar andaktstunder en gång i veckan . Dessutom försöker personalen att ordna aktiviteter såsom utfärder och olika festligheter som midsommarfest, grillfest och skördefest. Detta sker med hjälp av olika lotterier till förmån för de boendes ”guldkant”.

På Alvina finns numera också ett seniorgym som kan användas av både boende på Alvina, boende på Solgärdet, hemvårdens klienter samt övriga seniorer i staden. Första besöket sker via rehabiliteringshandledare Ann-Katrin Lindström.

Anhöriga får gärna delta i omsorgen om de äldre. Att alla mår bra är lika viktigt för både anhöriga och personal.

Verksamheten på Alvina grundar sig på helhetssyn på människan, hennes hälsa och välbefinnande. Värdighet, respekt, empati, integritet och bekräftelse är viktiga i våra värderingar. Vi önskar att man kan bo så hemlikt som möjligt på Alvina.

All personal har tystnadsplikt.