Du är här

Serviceguide för seniorer

Den elektroniska serviceguiden är en lättillgänglig rådgivningstjänst på stadens hemsida. Den finns bland annat under rubriken Äldreomsorgen.

Alla serviceformer och tjänster för seniorer är samlade på ett ställe. En kort beskrivning fås av tjänsten och sedan är den länkad till den aktuella hemsidan med mera utförlig information och kontaktuppgifter om den aktuella tjänsten senioren, dennes anhöriga eller vårdare behöver.