Du är här

Plats på serviceboende

Socialarbetare Isabella Ebbolls ger handledning och råd om boendeplats på något av stadens serviceboenden. Du kan ansöka muntligen eller skriftligen om boendeplats.  Efter att ansökan är gjord gör socialarbetaren en utredning av klientens funktionsförmåga och hemmasituation. Vanligen sker detta vid ett hembesök där också någon av dina närstående kan delta.

På basen av resultatet av utredningen fattar stadens vårdbedömningsgrupp beslut om beviljande av plats på serviceboende. I vårdbedömningsgruppen sitter socialarbetaren, äldreomsorgschefen, servicekoordinatorn och en läkare. Du får ett skriftligt beslut på vilka tjänster som beviljas. Finns det då ingen passlig ledig boendeplats sätts du i kö.

Socialarbetaren har telefontid måndag-fredag kl 9.30-10.30.