Närståendevård

Socialarbetare Isabella Ebbolls ger handledning och råd om tjänster för närståendevårdare. Du kan ansöka muntligen eller skriftligen om stöd för närståendevård. Efter att ansökan är gjord gör socialarbetaren en utredning av både klientens och den som vårdar dennes funktionsförmåga och hemmasituation. Vanligen sker detta vid ett hembesök där både klienten och den närstående bör delta.

På basen av resultatet av utredningen fattar stadens vårdbedömningsgrupp beslut om beviljande av stöd för närståendevård. I vårdbedömningsgruppen sitter socialarbetaren, äldreomsorgschefen, servicekoordinatorn och en läkare. Du får ett skriftligt beslut på vilka tjänster som beviljas.

Socialarbetaren har telefontid måndag-fredag kl 9.30-10.30.