Hemvård

Servicekoordinatorn ger handledning och råd om alla former av hemvårdens tjänster (hemservice, stödtjänster, dagverksamhet). Du kan ansöka muntligen eller skriftligen om hemvård och hemvårdens stödtjänster. Efter att ansökan är gjord gör servicekoordinatorn en utredning av din funktionsförmåga och hemmasituation. Vanligen sker detta vid ett hembesök, där också någon av dina närstående kan närvara.

På basen av resultatet av utredningen fattar servicekoordinatorn beslut om vilka tjänster som behövs för att funktionsförmågan ska förbättras eller åtminstone bibehållas på oförändrad nivå. Som stöd för beslutet använder servicekoordinatorn Närpes stads kriterier för beviljande av hemvård. Du får ett skriftligt beslut på vilka tjänster som beviljas.

Servicekoordinatorn har telefontid måndag-fredag kl 8-10.