Du är här

Ledningsgruppen vård och omsorg

Vårdens och omsorgens ledningsgrupp har som uppgift att planera och behandla ärenden som är viktiga för social- och hälsovården och att befrämja informationen mellan vårdens och omsorgens olika avdelningar.

Vårdens och omsorgens ledningsgrupp sammanträder i regel varje vecka.  

Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson 
Ekonomichef Marina Nordström 
Tf ledande läkare Anna-Maria Sandberg
Ledande skötare Joakim Bäcklund 
Familjeomsorgschef Tiia Krooks
Tf äldreomsorgschef Anna Wadén
Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman (tjänstledig 2019)