Du är här

HaiPro: Anmälan om farliga situationer

Vårt mål är att du som patient och klient ska känna dig trygg och säker i varje kontakt med Närpes stads hälso- och socialvård. Har du varit med om en situation där du känner att din patientsäkerhet har brustit så vill vi gärna få information om detta för att kunna förbättra vår verksamhet.

Om du upplever att det skett ett misstag eller en farlig situation i din eller din närståendes vård kan du göra en anmälan om detta via HaiPro-systemet. Med farlig situation menas en situation i vården och omsorgen som kunde ha orsakat dig skada eller som faktiskt orsakade dig skada. I anmälningen kan händelsen beskrivas fritt och förslag till förbättring kan ges.

Du kan göra din anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn. Önskar du att vi tar kontakt med dig kan du lämna din e-postadress eller telefonnummer. Det kan vara bra för oss att kunna fråga tilläggsfrågor om det som inträffat. De som har lämnat kontaktuppgifter får information om hur ärendet har behandlats.

Responsen via HaiPro-systemet används för att förbättra enheternas och hela organisationens verksamhet.

Länk till HaiPro-anmälan