Du är här

Allmänt om Vård & omsorg

För vård och omsorg inom Närpes stad gäller målsättningen "Verksamheten ska vara jämlik, ekonomiskt hållbar, effektiv och miljöanpassbar". Satsning ska ske på förebyggande verksamhet, tidigt ingripande samt rehabilitering.  Servicen skall ges utgående från en helhetssyn på individen, vilket innebär ett respektfullt och empatiskt bemötande, att servicen är lättillgänglig och ges vid rätt tidpunkt på rätt nivå.

Vår verksamhet innefattar, utveckling och förvaltning, hälso- och sjukvård, specialsjukvård, äldreomsorg, Barn- och familjeomsorg, medan miljöhälsovården sköts av värdkommunen Korsholm. 

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5, ansvarar för att det i Närpes finns social- och primärhälsovård. K5 beställer servicen, medan Närpes vård- och omsorgsavdelning ansvarar för produktionen av service.  Det gör man genom att ha verksamhetspunkter på olika ställen inom Närpes stad.

www.kfem.fi

 

Vård- och omsorgsnämnden

Notera att enskilda ärenden inte behandlas per e-post.