Päikky

Närpes har i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via daghemmets mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar via dator eller telefon in i Päikky-systemet och där bokar man in barnets närvarotider. Närvarotiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast måndag kl. 23:59 en vecka på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner till systemet när barnet inleder småbarnspedagogiken.

 

Nivåer som utgör grunden för uträknande av dagvårdsavgiften är följande:

Max 60h/mån (1-14h/vecka)

Max 86h/mån (15-20h/vecka)

Max 115h/mån (21-27h/vecka)

Max 149h/mån (28-34h/vecka)

150h eller mera/mån  (minst 35h/vecka)

 

Päikky systemet är till för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Man använder registreringen som underlag för fakturering av månadsavgiften samt planering av personalens arbetsschema. Mera information om Päikky-systemet fås på enheten.