Familjedagvård

Frågor gällande lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården samt beviljan av dagvårdsplatser sköts av barnomsorgschefen.

I Närpes finns för närvarande 4 familjedagvårdare som arbetar i eget hem samt 1 gruppfamiljedaghem.

  

 

Westside gruppfamiljedaghem

Bäckvägen 4 bst8
64200 Närpes
Tel: 040-1600932
westside.daghem@narpes.fi