Studerandevård

Till studerandevårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns i Hälsohuset på Mosebacke skolcentrum, Skolgränd 9 E, 64230 Närpes st.

Observera att postadressen till skolpsykolog och skolkurator är Närpes högstadieskola, Skolgränd 9 C, 64230 Närpes st.

 

Telefonnummer skolkuratorer:
Ellinor Nordman 040 6683028 (måndag - fredag) Närpes högstadieskola, Pjelax skola, Västra Närpes skola, Stenbackens skola, Pörtom skola

Katarina Källberg 040 6277664 (onsdag, torsdag, fredag) Mosebacke skola, Yttermark skola, Övermark skola

Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 (måndag - torsdag) Gymnasiet och YA


Telefonnummer skolpsykolog:
Tove Forsén 040 1600709 (måndag - torsdag)

 

Telefonnummer studerandehälsovården: 06-2249 681 (måndag, onsdag, fredag kl 8.15-9.00)

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag

Som bilagor på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för studerandena, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för studerandevården.

 

Studerandevården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd. Till höger finns läroplanen för gymnasiets studerandevård som en skild bilaga.