Läroplan

Gymnasiet följer den läroplan som bildningsnämnden fastställt.

Läroplanen i Närpes baserar sig på grunderna för läroplanen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

Länk till läroplanen: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/4136653/lukiokoulutus/tiedot