Projekt

Personalutbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mera information finns HÄR.

Pedagogisk kartläggning

Att ta emot elever med annan språkbakgrund i skolan - hur kartlägga elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter?  Närpes stad har utarbetat ett digitalt kartläggningsverktyg för just detta ändamål. Verktyget är utarbetat för elever i åldrarna 6-16 år (hela grundskolan). Verktyget testas läsåret 2019-2020. UBS har delfinansierat projektet.

Språkstark

Språkstark är ett tvåårigt projekt som genomförs av Närpes stad i samarbete med Svenska kulturfonden. Verksamheten bedrivs till största delen i en av stadens F-6 skolor, Pjelax skola, som fungerar som pilotskola för projektet. Inom projektet undersöks hur undervisningen i stadens skolor kan utvecklas och förändras för att på bästa sätt möta elevgrupper innehållande en stor språklig mångfald. Detta gäller såväl den förberedande undervisningen som den allmänna undervisningen i årskurserna 1-6. Projektet har en egen blogg. Den kan du läsa här. Projektet finns också på instagram under namnet sprakstark.

Innovativa lärmiljöer

Besök vår digilab sida här.

The MUSILIB Library for children in Europe

Läs mera i bilagan nere på sidan om projektet i Övermark skola.

Framtidsdalen

Närpes har tillsammans med andra finlandssvenska kommuner medverkat i fortbildningen Framtidsdalen där vi arbetat med att ta fram visioner för morgondagens bildning. I Närpes har vi enats kring tre viktiga begrepp: delaktighet - dialog - digitalisering.