Du är här

Pjelax skola

Adress: 

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax

Telefonnummer: 

040-1600679

E-post: 

fornamn.efternamn@narpes.fi