Du är här

Närpes stad begär anbud på byggnads-, ventilations-, VS-, el- och automationstekniska arbeten

Närpes stad begär anbud på byggnads-, ventilations-, VS-, el- och automationstekniska arbeten för nybyggnationen Övermark branddepå. Byggnadsentreprenören fungerar som huvudentreprenör. 

Byggnadsplatsen är belägen vid Vasavägen 1683, 64610 Övermark.

Mer information finns i HILMA, där länken till Sokopro finns under "Deltagande". 

Byggnadstekniska arbeten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/78590/notice/113636/overview

Ventilationstekniska arbeten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/78590/notice/113690/overview

VS-tekniska arbeten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/78590/notice/113687/overview

El-tekniska arbeten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/78590/notice/113643/overview

Automationstekniska arbeten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/78590/notice/113691/overview