Du är här

Stadshuset är semesterstängt under tiden 4.7 - 29.7.2022

Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda. Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket. Nedan nämnda funktioner nås per direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00.

Ekonomikansliet 040 655 0502 under tiden 4.7-22.7, 040 160 0682 under tiden 25.7-29.7.

Tekniska kansliet 040 610 2100 eller 040 663 6043 under tiden 4.7-8.7 och 0400 368 206 under tiden 11.7-29.7.

Vuxeninstitutets kansli är stängt 27.6 - 29.7 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet@narpes.fi