Du är här

Närpes stad begär anbud på uppgörandet av en skyddsplan för grundvattenområden.

Mer information fås genom att mejla upphandling@narpes.fi