Du är här

Höst- och vårterminens tider i gymnastiksalarna på Mosebacken samt i Skogsdungen kan sökas 1-31.5.2022

Höstterminens tider i gymnastiksalarna på Mosebacken (simhallen,gymnasiet och lågstadiet) samt Skogsdungens gymnastiksal
kan sökas 1-31.5.2022. Bokningsönskemålen riktas till fritidsbyråns idrottssekreterare, ida.hautaoja@narpes.fi.
I ansökan bör framgå aktivitetstyp, ansvarsperson/gruppledare, vilken sal, dag och klockslag, under vilken tidsperiod (start- och slutdatum) samt faktureringsadress.
Tiderna är önskemål, de kan sen justeras för att få alla tider att passa ihop.

Övriga gymnastiksalar bokas via respektive skolas rektor.