Du är här

Corona-rekommendationer och beslut från den 22.4

Antalet smittfall i Österbotten och Närpes är fortfarande högt, men har under flera veckor följt en tydligt minskande trend. PCR-testningen har minskat märkbart och i många fall kan smitta kan konstateras endast genom hemtest. Det är viktigt att stanna hemma vid symtom. För mer information se Österbottens välfärdsområdes information.

Österbottens välfärdsområdes pandemigrupp gick den 20.4 in för att ge samma munskyddsrekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gått in för. Enligt den rekommenderas användning av munskydd i allmänna inomhuslokaler och kollektivtrafik för personer som på grund av covidliknande symtom söker sig till vård eller testning, har symtom på luftvägsinfektion, eller vet att de exponerats för covid-19. THL betonar att den allmänna rekommendationen inte upphäver arbetsgivarnas ansvar för att upprätthålla trygga arbetsförhållanden. Därför kan olika arbetsplatser ha regler som skiljer sig från den allmänna rekommendationen.   

Smittskyddslagen (§ 58c) förpliktar fortfarande aktörer som ordnar verksamhet inomhus och i avgränsade utrymmen utomhus att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Sådana åtgärder är t.ex. att utrymmena bör rengöras effektivt, att alla deltagare har möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, samt erbjuds god möjlighet att rengöra händerna.

I lokala smittskyddsärenden ska man vända sig till ansvariga smittskyddsläkaren Anna-Maria Sandberg, i ärenden gällande pandemigruppens rekommendationer till stadsdirektör Mikaela Björklund.  

I Närpes tillämpas ovan nämnda lag och rekommendation på följande sätt:

Användningen av munskydd
Användning av munskydd rekommenderas från den 22.4. för personer som på grund av covidliknande symtom söker sig till vård eller testning, har symtom på luftvägsinfektion, eller vet att de exponerats för covid-19 då de vistas i allmänna utrymmen inomhus, på ställen där man inte kan hålla distans och i kollektivtrafiken.

Närpes stads egen verksamhet och utrymmen
Gruppverksamhet för alla åldersgrupper kan ordnas utan begränsningar med beaktande av de krav som ställs i smittskyddslagen § 58c (se ovan). Den som har testat positivt för covid-19 bör inte deltar i gruppverksamhet så länge symtomen består.

Närpes stads lokaler kan bokas för evenemang med iakttagande av de krav som ställs i smittskyddslagen § 58c (se ovan). Deltagare uppmanas att delta i evenemang endast symtomfria.

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Gruppverksamhet för alla åldersgrupper kan ordnas med beaktande av de krav som ställs i smittskyddslagen § 58c (se ovan). Den som har testat positivt för covid-19 bör inte deltar i gruppverksamhet så länge symtomen består.

Offentliga evenemang och privata samlingar
Offentliga evenemang och allmänna sammankomster kan ordnas inomhus utan särskilda begränsningar i antal deltagare, dock med iakttagande av smittskyddslagens § 58 c (se ovan).

Biograf och simhall
Biografen och simhallen har öppet utan begränsningar av antal besökare. För verksamheterna tillämpas § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar och besökare uppmanas delta endast symtomfria.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
Från den 1.1.2022 ger Österbottens välfärdsområde vid behov information om vilka principer som gäller för besök vid HVC-sjukhus och äldreboenden inom Närpes stads område. Aktuell information ges också av varje enhet.