Du är här

Välfärdsområdesval 2022

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Till Österbottens välfärdsområdesfullmäktige väljs 59 ledamöter.

Välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstning i Finland pågår under tiden 12-18 januari och i utlandet 12-15 januari 2022.

Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar 1.3.2022 och pågår fram till 31.5.2025.

Ytterligare information om välfärdsområdesvalet samt information på olika språk finns här: https://www.narpes.fi/sv/staden-och-forvaltningen/valfardsomradesval-2022