Du är här

Boka vaccinering mot corona

Vaccinering mot coronavirus kan bokas av ovaccinerade och av de invånare som rekommenderas ta dos 3.

Ovaccinerade som bokar ska ha fyllt 12 år.

Dos 3 kan bokas av:

 • Alla 60 år fyllda. Dos 3 tas tidigast 6 månader efter dos 2.
 • Alla som tillhörde riskgrupp 1 och 2 i den första vaccinationsrundan. Dos 3 tas tidigast 6 månader efter dos 2.
 • Alla 12 år fyllda som p.g.a sin sjukdom eller behandling har kraftigt nedsatt immunförsvar. Dos 3 tas tidigast 2 månader efter dos 2. THL, vaccin med nedsatt immunförsvar.
 • Personer som fick dos 1 och 2 med 3-4 veckors intervall. Dos 3 tas tidigast 6 månader efter dos 2.

Obs! Män under 30 år vaccineras inte med dos 3 i detta skede (dos 1 och 2 ges)

Tidsbokning:

Webbokning: https://narpes.fi/webbokning
Telefon: måndag-fredag kl 9.30-10, 06 2249440
Ringbud kan lämnas måndag-fredag 8-12, samma nummer. 

Välkommen!

Personer med kraftig immunbrist för vilka dos 3 rekommenderas:

 • Har genomgått en organtransplantation
 • Genomgått en stamcellstransplantation för högst tre år sedan.
 • Personer som tidigare genomgått en stamcellstransplantation, och vars immunhämmande GVHD (graft versus host) profylax fortsätter
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist 
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel 
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller ovårdad HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare 

THL, vaccin med nedsatt immunförsvar

Vaccination i centrum

Vaccinationen sker vid Närpes vård- och servicecenters huvudaula, Kyrkvägen 6.

Följ servicecentrets skyltning via stadshuset parkering.

Närpes Vård- och Servicecenter