Du är här

Corona-rekommendationer från den 7.7

Hela Österbotten befinner sig i smitthänseende på basnivå. Enstaka smittfall förekommer ändå fortfarande i regionen och kan resultera i exponeringar som medför karantänsbeslut. Det är alltså fortsättningsvis viktigt att söka sig till test genast vid lindriga symptom och att kontakta vården vid misstänkt exponering. Resor till riskområden bör fortfarande undvikas.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan specifik begränsning i antal personer i Österbotten, men arrangören är ansvarig för att evenemangen ordnas tryggt (§ 58c i lagen om smittsamma sjukdomar). Arrangören ska se till att utrymmena rengörs effektivt, att deltagarna har möjlighet att rengöra händerna och uppmanas hålla tillräckliga avstånd. Se också tidigare givna direktiv av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Österbottens Corona-arbetsgrupp konstaterade den 6.7 att distansarbete inte längre ges som en allmän rekommendation, utan avgörs av varje arbetsgivare. Också rekommendationerna kring användning av munskydd uppdateras, så att munskydd fram till den 31.7 rekommenderas att användas av alla som inte fått fullt vaccinskydd.i följande situationer:

    • i kollektivtrafik
    • i samband med corona-testning och under den tid man väntar på svar
    • då man anländer från riskområde till Finland och under karantänstiden rör sig utanför hemmet
    • i offentliga lokaler och vid publika evenemang inomhus (t.ex. affärer, banker, kyrkor, konserter, teatrar, marknader)
    • sådana situationer där närkontakt är svår att undvika.  

I Närpes tillämpas ovan nämnda beslut och rekommendationer på följande sätt:

Användningen av munskydd

Användning av munskydd i enlighet med den regionala Corona-arbetsgruppens riktlinjer ovan rekommenderas fram till den 31.7, med hänvisning till att invånarnas egen rörlighet samt andelen besökare och säsongsarbetskraft ökar i Närpes under sommaren. 

 Närpes stads egen verksamhet
Gruppverksamhet och evenemang kan ordnas utan begränsningar av antal deltagande personer med trygga förhållanden för deltagarna. I praktiken kräver iakttagandet av trygga avstånd att antalet deltagare begränsas i lokaler inomhus, vilket anges enligt för varje evenemang eller grupp.

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Gruppverksamhet och evenemang kan ordnas utan begränsningar av antal deltagande personer bara arrangören säkerställer trygga förhållanden för deltagarna. Matcher kan spelas och evenemang ordnas med beaktande av de trygga arrangemang som förutsätts i § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar (se ovan) och THLs direktiv.

Biograf och simhall
Biografen tar emot max. 50 personer per föreställning. Simhallen i Närpes är öppen för max. 50 besökare samtidigt med iakttagande av säkerhetsföreskrifter och bastun är öppen med viss begränsning i antal besökare.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus tillåts besök i klientens eget rum med iakttagande av begränsningar i antalet besökare och enhetsspecifika besökstider. Mer information om arrangemangen ges av varje enhet. För samtliga besök gäller fortsättningsvis att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid för besöket.