Du är här

Vaccinering mot Covid-19 i Närpes

Vaccinering kan nu bokas av alla invånare som fyllt 16 år samt barn i åldern 12-15 som tillhör riskgrupp.

Tidsbokning:
Telefon: måndagar klockan 13-14, 06 2249601
Webbokning: https://narpes.fi/webbokning . Bokning på nätet kan göras dygnet runt så länge lediga tider finns.
Vaccineringen utförs i Närpes vård- och servicecenter (ingång nya aulan), Kyrkvägen 6

Samtyckesblankett för vårdnadshavare vid vaccinering av barn 12-15: här

Tillhör du en riskgrupp?
Med riskgrupp avses personer som oavsett ålder har sjukdomar som bedöms utgöra ökad risk att åsamka allvarlig form av Covid-19. Riskgrupp 1 vaccineras före Riskgrupp 2. Riskgrupperna förklaras av Institutet för hälsa och välfärd (THL), se här (riskgrupper Covid-19)

Övrigt: Många vill bli vaccinerade. Finlands kommuner får ännu en tid färre vaccindoser än behovet. Nya tider blir dock bokningsbara varje vecka och trots eventuell väntetid kommer vaccinet att räcka till alla som önskar.

Vaccinering av 12–15-åringar i riskgrupp
Kan den unga själv besluta om vaccinationen? Precis som när det gäller andra vaccin, kan den minderåriga själv besluta om coronavaccinationen, då den yrkespersonal inom hälso- och sjukvården som förverkligar vaccinationerna anser att den unga på basen av sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård. I lagen finns ingen åldersgräns gällande barnens självbestämmanderätt och därför avgörs saken från fall till fall.

Om den unga inte är kapabel eller villig att själv besluta om sin vård, ska vårdnadshavaren ge sitt samtycke. Om den unga har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av samtliga vårdnadshavare. (källa: THL)

 Information om vacciner: Institutet för hälsa och välfärd (THL), vacciner mot Covid-19

Vaccination i centrum

Vaccinationen sker vid Närpes vård- och servicecenters huvudaula, Kyrkvägen 6.

Följ servicecentrets skyltning via stadshuset parkering.

Närpes Vård- och Servicecenter