Du är här

Stadshuset är semesterstängt under tiden 5.7-1.8.2021

Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda. Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket. Nedan nämnda funktioner nås per direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00.

Ekonomikansliet 040 655 0502 under tiden 5.7-23.7.21, 040 160 0682 under tiden 26.7-30.7.21.

Tekniska kansliet 040 663 6043.

Socialarbetare nås per direkttelefon 040 160 0638 måndag-fredag kl. 8.00-16.00. Övriga tider kontaktas socialjouren på 06 325 2347.

Vuxeninstitutets kansli är stängt 12.7-1.8 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet@narpes.fi.

STADSSTYRELSEN I NÄRPES