Du är här

Detaljplaner till påseende

Enligt § 63 i MBL och § 30 i MBF meddelas att till allmänt påseende finns PDB och utkast till ändring av 

Östermarksvägen och kvarteren 408, 430, 431, 432, 559, 561, 562 och 626

Ändring av följande detaljplan påbörjas:

Övermark, ändring av detaljplan för del av kvarter 2

PDB och planutkast finns även till påseende för denna detaljplan.

 

Materialet för dessa båda planer finns till påseende 7.6-6.7.2021. Eventuella åsikter skall senast 6.7 sändas till Närpes stad/ Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.