Du är här

OBS! Laboratoriet är stängt 14-15.6!

OBS!


Laboratoriet är stängt 14-15.6.2021 p.g.a. flytt till Fridabyggnaden.  Inga laboratorieprover tas under tiden laboratoriet är stängt. Öppet igen fr.o.m onsdag 16.6.  Ingång till laboratoriet via Vård- och servicecentrets nya huvudaula.