Du är här

Corona-rekommendationer från den 5.6

Hela Österbotten befinner sig i smitthänseende på basnivå. Enstaka smittfall förekommer ändå fortfarande i regionen och kan resultera i exponeringar som medför karantänsbeslut. Det är alltså fortsättningsvis viktigt att söka sig till test genast vid lindriga symptom och att kontakta vården vid misstänkt exponering. Regeringen rekommenderar att man fortsättningsvis ska undvika resor som inte är nödvändiga.

Regionförvaltningsverket konstaterade 1.6 att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan specifik begränsning i antal personer i Österbotten, men betonar samtidigt att arrangören är ansvarig för att evenemangen ordnas tryggt (§ 58c i lagen om smittsamma sjukdomar). Arrangören se till att utrymmena rengörs effektivt, att deltagarna har möjlighet att rengöra händerna och uppmanas hålla tillräckliga avstånd. Användning av munskydd rekommenderas. Se också tidigare givna direktiv av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Österbottens Corona-arbetsgrupp rekommenderar 50 personers gräns för privata sammankomster och gruppverksamhet för vuxna fram till den 20.6. Fritidsverksamhet för barn och unga under 20 år kan däremot ordnas utan antalsgräns och matcher kan spelas i alla regioner på basnivå. Vikten av att använda munskydd, hålla fysisk distans och om möjligt arbeta på distans framhålls fortfarande. 

I Närpes tillämpas ovan nämnda beslut och rekommendationer på följande sätt:

Vuxeninstitutets, Legatos och Skolmusikkårens grupper
Verksamhet för barn och unga kan ordnas utan begränsningar både inom- och utomhus. Gruppverksamhet för vuxna kan ordnas i grupper om max. 50 personer. 

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Verksamhet för barn och unga under 20 år kan ordnas utan begränsningar och verksamhet för vuxna kan ordnas i grupper på max. 50 personer. Vikten av att ordna verksamheten tryggt, använda munskydd och hålla fysisk distans understryks.

Matcher kan spelas med publik inom regionen och i andra regioner på basnivå med beaktande av de trygga arrangemang som förutsätts i § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar (se ovan) och THLs direktiv.

Biograf och simhall
Biografen tar emot max. 50 personer per föreställning. Simhallen i Närpes är öppen för max. 50 besökare samtidigt med iakttagande av säkerhetsföreskrifter och bastun är öppen med viss begränsning i antal besökare.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus tillåts besök i klientens eget rum med iakttagande av begränsningar i antalet besökare och enhetsspecifika besökstider. Mer information om arrangemangen ges av varje enhet. För samtliga besök gäller fortsättningsvis att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid för besöket.