Du är här

Kommunalval 2021

Kommunalval förrättas söndagen den 13 juni 2021. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00.

Röstningsområden och röstningsställen i Närpes är följande:

Röstningsområden             Röstningsställen                                       Adress

01. Pjelax röstningsområde   Pjelax skola                                               Pjelaxvägen 1

02. Böle          -”-                   Böle ungdomsföreningslokal                       Kristinestadsvägen 578

03. Finby        - ”-                  Närpes gymnasium                                     Skolgränden 9 A

04. Näsby       -”-                   Stadshuset                                                 Kyrkvägen 2

05. Kåtnäs      -”-                   Stenbackens skola                                     Pitvägen 9

06. Kalax        -”-                   Skogsdungens daghem                              Norrtåget 1

07. Nämpnäs -”-                   Nämpnäs ungdomsföreningslokal               Nämpnäsvägen 149

08. Norrnäs     -”-                   Västra Närpes skola                                   Norrnäsvägen 34

09. Rangsby   -”-                   F.d. Rangsby skola                                     Rangsbyvägen 195

10. Töjby        -”-                   F.d. Töjby skola                                          Töjby skolväg 9

11. Yttermark -”-                   Yttermark skola                                         Uljensvägen 2

12. Övermark -”-                   Övermark skola                                          Vasavägen 1647

13. Pörtom      -”-                   Pörtom skola                                              Centrumgränden 2

 

Förhandsröstning förrättas under tiden 26 maj - 8 juni 2021.

Förhandsröstning förrättas enligt följande:

 1) Stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES

Onsdag 26.5 – fredag 28.5                          kl. 10.00 – 18.00

Lördag 29.5 – söndag 30.5                          kl. 10.00 – 14.00

Måndag 31.5 – fredag 4.6                           kl. 10.00 – 18.00

Lördag 5.6 – söndag 6.6                             kl. 10.00 – 14.00

Måndag 7.6 – tisdag 8.6                              kl. 10.00 – 19.00

 

2) Övermark bibliotek, Vasavägen 1599, 2 vån., 64610 ÖVERMARK

Fredag 28.5                         kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 1.6                            kl. 14.00 – 20.00

Fredag 4.6                           kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 8.6                            kl. 14.00 – 20.00

 

3) Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 PÖRTOM

Onsdag 26.5                         kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 27.5                        kl. 10.00 – 15.00

Måndag 31.5                       kl. 15.00 – 20.00

Onsdag 2.6                          kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 3.6                          kl. 10.00 – 15.00

Måndag 7.6                          kl. 15.00 – 20.00

 

Röstningsbussen kör enligt följande:

Onsdag 2.6.2021

Österskogens byagård, Österskogsvägen 142, 64720 Perälä kl. 14.40 – 15.40

Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelax kl. 16.00 – 17.30

Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermark kl. 18.00 – 19.45

Torsdag 3.6.2021

Bodbacka, Bodbackvägen vid avfartsvägen till Hinjärv träsk, 64610 Övermark kl. 15.10 – 16.10

Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Övermark kl. 16.30 – 17.30

F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjby kl. 18.10 – 19.45

Fredag 4.6.2021

Tjärlax byagård, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalax kl. 14.45 – 15.45

Nämpnäs ungdomsföreningslokal, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäs kl. 16.05 – 17.05

Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäs kl. 17.25 – 18.25

F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsby kl. 18.45 – 19.45

Förhandsröstning vid vårdanstalter och boenden sker i enlighet med vad resp. valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelser och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: hvc:s bäddavdelning, de effektiverade serviceboendena Villa Rosa och Villa Holger, Villa Alina och Villa Efraim, Villa Göta och Villa Åke, Alvina och Pörtehemmet samt seniorboendena Bostället och Solgärdet.

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll, och som har Närpes som hemkommun, får rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16.00 till Centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111. 

Röstandes identitet: Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. Den som inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen (identitetskort, pass, körkort, FPA-kort försett med foto eller annan officiell handling med foto) kan hos polisen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort, som utfärdas åt en person för att han eller hon ska kunna rösta. För att få ett temporärt identitetskort måste den som ansöker om kortet ha med sig två passfoton enligt polisens passfotoanvisningar.

Brevröstning: Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Brevröstningshandlingarna ska beställas till utlandet via webben, e-post eller post. När den röstberättigade fått handlingarna och röstat ska rösten postas till centralvalnämnden i Närpes i det ytterkuvert som finns med brevröstningshandlingarna. Mer information om hur brevröstningshandlingarna beställs till utlandet hittas på: https://vaalit.fi/sv/brevrostning

CENTRALVALNÄMNDEN I NÄRPES