Du är här

Offertförfrågan, gräsklippning

Tekniska nämnden i Närpes stad begär anbud på gräsklippning för somrarna 2021-2023. Upphandlingen är indelad i två (2) delar där sportplanerna i Pjelax och Yttermark utgör en (1) del och Gullanspark i Övermark samt lågstadieskolorna i Pjelax, Västra Närpes och Rangsby utgör en (1) del. 

Sista dagen att lämna anbud är 12.5.2021 klockan 12:00. Anbudshandlingarna fås genom att mejla upphandling@narpes.fi eller kontakta Anna Sjöström, 0408487350.