Du är här

Info till arbetsgivare med anländande utländsk arbetskraft

Vid inresa till Finland från riskländer (covid-incidens >25/100 000) hänvisas man till hälsogranskning vid gränsövergången. Vid granskningen kontrolleras personuppgifter och eventuella intyg över nyligt taget covid-test, genomgången infektion eller covidvaccination och covidtest tas enligt bedömning. Personuppgifterna förmedlas från gränskontrollen till inresenärens vistelsekommun till kännedom och för anordnande av >72-timmars testning. För inresande finns en stark rekommendation om frivillig karantän i väntan på 72 h testresultat. Vasa sjukvårdsdistrikt följer från och med v. 25 THLs anvisningar gällande testning och karantän vid inresande och frivilliga karantänen kan avslutas efter negativt 72h-testresultat. Karantäner enligt smittskyddslagen efter konstaterad exponering kan inte förkortas med test.

De smittskyddsansvariga vid Närpes hälsovårdscentral önskar att man från arbetsgivarhåll i god tid innan utländska arbetstagare anländer är i kontakt med smittskyddet och ger personuppgifter, tidpunkt för anländande och kontaktuppgifter så processen med tester förlöper smidigt. Man kan även vara i kontakt vid frågor gällande smittskydd och för råd kring förebyggande av smittspridning.

HVC-växel 2249511

Smittskyddsansvarig läkare Mia Sandberg
anna-maria.sandberg@narpes.fi

Infektionsskötare Tove Guldén
tove.gulden@narpes.fi