Du är här

Corona-rekommendationer från 1.5

Smittläget i Österbotten har förbättrats och regionen är nu på basnivå. Smittfall förekommer ändå fortfarande i regionen och läget är sämre i en del andra regioner och länder. Det är alltså fortsättningsvis viktigt att söka sig till test genast vid lindriga symptom och att kontakta vården vid misstänkt exponering och att undvika resor som inte är nödvändiga, då ett flertal smittfall i regionen härstammar från resor.

Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland kom den 26.4 med beslut om att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas med högst 20 deltagare i Österbotten under perioden 1.5-16.5.2021.

Österbottens Corona-arbetsgrupp följer den linjen och rekommenderar 20 personers gräns för privata sammankomster och fritidsverksamhet för vuxna. Fritidsverksamhet för barn och unga under 20 år kan redan nu ordnas utan antalsgräns, men matcher ska spelas i regionen eller i andra regioner på basnivå under perioden 1.5-16.5. Vikten av att använda munskydd, hålla fysisk distans och om möjligt arbeta på distans framhålls fortfarande. 

I tillägg till detta gäller i Närpes följande:

Vuxeninstitutets, Legatos och Skolmusikkårens grupper
Verksamhet för barn och unga kan ordnas utan begränsningar både inom- och utomhus från den 26.4.  Gruppverksamhet för vuxna kan ordnas i grupper om max. 20 personer från den 1.5. 

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Verksamhet för barn och unga under 20 år kan ordnas utan begränsningar från den 26.4 och verksamhet för vuxna kan ordnas i grupper på max. 20 personer från den 1.5. Vikten av att ordna verksamheten tryggt, använda munskydd och hålla fysisk distans understryks.

Matcher bör spelas inom regionen eller i andra regioner på basnivå under perioden 1.5-16.5 och med beaktande av Regionförvaltningsverkets beslut om max. 20 personers gräns för offentliga sammankomster  i Österbotten.

Biograf och simhall
Biografen öppnar med förhandsbokning. Simhallen i Närpes är öppen för max. 50 besökare samtidigt med iakttagande av säkerhetsföreskrifter och bastun är öppen med begränsningar i antal besökare.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus gäller ännu fram till 6.5 att dessa i huvudsak sker som besök under trygga förhållanden. Möjligheten att på ett tryggt och organiserat sätt att göra besök i klientens eget rum öppnas upp från 7.5. Mer information om arrangemangen ges av varje enhet. För samtliga besök gäller fortsättningsvis att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid för besöket.