Du är här

Anbud på förbättringsarbeten i Öjskogsparken

Närpes stad ämnar förbättra motionsbanan i Öjskogsparken våren - sommaren 2021. Grävmaskinsentreprenörer som är intresserade av att ge anbud kan anmäla intresse genom att mejla upphandling@narpes.fi senast tisdag den 4 maj 2021 före kl 15.00.