Du är här

Tillfällig lokal till Pjelax skola

Närpes stads tekniska avdelning inbegär anbud på ett tillfälligt utrymme till Pjelax skola för tiden 1.8.2021-30.7.2023 med möjlighet till ett (1) års option. Anbudsförfrågan jämte bilagor och tilläggsinformation finns i upphandlingsprogrammet Mercell. Eventuella frågor och lämnande av anbud sker via Mercell.

Länk till upphandlingen i Mercell: https://www.mercell.com/sv-se/upphandling/153404714/tillfalligt-utrymme-till-pjelax-skola-upphandling.aspx