Du är här

Anvisningar för besökare på HVC-sjukhus

Ring på dörrklockan eller ring till avdelningen tel 06-2249710. Besökstid kl 15-18.30
  • Berätta vem du är och vem du ska besöka. Kom överens med personalen om besöket. Respektera avdelningens besökstider.
  • Det maximala antalet besökare är sammanlagt tre (3) nära anhöriga per patientrum. Därför kan besökstiden vid behov förkortas.
  • Besöken sker i patientrummen. Eller utomhus om vädret tillåter.
  • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.
  • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.
  • Om patienten är över 70 år eller har nedsatt immunitetsförsvar får du ett näsmundskydd som kan användas under besöket. Personalen instruerar om deras användning.
  • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.
  • Besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion: hosta rinnande näsa/snuva, ont i halsen eller muskler, feber, förändringar i lukt- och smaksinne eller diarré. Du skall ha varit frisk de senaste 14 dygnen. Det är också förbjudet att besöka sjukhuset om du har kommit/återvänt till Finland från utlandet under de två föregående veckorna.
  • Besök av närstående till patienter i terminalvård kommer man överens om med personalen.

22.6.2020