Du är här

Lediga jobb

Lediga jobb

Musikinstitutet Legato söker en kanslist på heltid räknat från den 15.8.2021.

Lediga jobb

Musikinstitutet Legato söker en engagerad och positiv lärare som vill undervisa barn i olika åldrar samt utveckla vår undervisning i musikens grunder. Vi ger stort utrymme för den egna kreativiteten. Undervisningen sker till största del på svenska.

Lediga jobb

Sjukskötare, vikariat

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår
ett vikariat som sjukskötare till effektiverat serviceboende Villa Rosa under tiden 2.8.2021-28.8.2022. Arbetstiden är
35 h/v (91,5%).

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som ämneslärare i mateamtik och fysik vid Närpes gymnasium för tiden 1.8.2021-31.7.2022. 1.8.2021. Tjänsten besätts ordinarie från hösten 2022.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår tjänsten som vikarierande klasslärare för läsåret 2021-2022. Initialplacering för tjänsten är Mosebacke skola men från början av läsåret fungerar man som poollärare tills vikariatet börjar.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår tjänsten som timlärare i gymnastik för tiden 1.8.2021-31.7.2022. Undervisningen sker vid Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som speciallärare från den 1.8.2021-31.7.2022. Placeringen är Närpes högstadieskola.

Lediga jobb

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår den tidsbundna tjänsten som lärare inom den förberedande undervisningen i åk 1-6 för tiden 1.8.2021-31.7.2022.

Lediga jobb

Vård- och omsorsnämnden i Närpes lediganslår tjänsten som

Ledande tandläkare till Närpes hvc

Lediga jobb

Hej du, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare, röntgenskötare eller studerande inom vården.

Hälsovårdscentralen och Hvc sjukhus i Närpes erbjuder sommarjobb med eventuell möjlighet till förlängning inom vissa verksamhetsområden!

Lediga jobb

Simövervakare anställes vid simbassängen i Pörtom under tiden 12.6 - 15.8 2021.

Arbetstiden är må-fre kl.11.30-19.30 (kl.9.30 - 19.30 under 11 dagar då simskolan pågår).