Du är här

Om vuxeninstitutet

Välkommen till Närpes vuxeninstitut!

Närpes vuxeninstitut är en utbildningsinstitution som ger dig möjlighet att utveckla ditt fritidsintresse eller att fördjupa dina kunskaper i något ämne. Årligen erbjuder institutet ca 550 kurser i varierande längd inom olika ämnesområden, allt från praktiskt inriktade kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna universitetet. Dessutom ordnas allmänna föreläsningar, seminarier och konferenser. Utställningar och resor kompletterar verksamheten, som bygger på kommuninvånarnas behov och önskemål och bedrivs så decentraliserat som möjligt.

Inom Närpes vuxeninstitut erbjuds du också möjligheter att studera på heltid. På invandrarlinjen kan man lära sig svenska samt få kunskaper om samhället. Praktik och studier i andra ämnen kan även erbjudas. .

Vuxeninstitutet erbjuder ett mångsidigt och flexibelt kursutbud och hoppas att alla skall hitta vägen till ett livslångt lärande! Välkommen med!

 

Vår hemsida, där all info om vår verksamhet finns hittar du här vuxeninstitutet.narpes.fi,

på den sidan kan du även anmäla dig. Vill du ringa oss når du oss på tfn nr 040-1600687.