Du är här

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av  ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år.

Ungdomsfullmäktige syfte är att

  • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem

  • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället

  • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare. 


UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2021 - 2023

Anton Åkerman, ordförande
Jesper Herrmans, vice ordförande
Ly Bang
Janita Bäck
Elsa Guldén
Felicia Lindeman
Johan Naski
Ludvig Nordin

 
Ann-Katrin Enqvist, sekreterare
Victoria Vikstrand, stadsstyrelsens repr.