Du är här

Direktiv och information om specialåtgärder 2021

Regionförvaltningens direktiv om begränsade sammankomster gäller ej Simhallars verksamhet. I simhallen bör besökarna komma ihåg säkerhetsavståndet (1-2 meter) i simhallens alla utrymmen samt upprätthåller god hand- och host/nyshygien. Det ligger på de vuxnas ansvar att se till att också barnen följer anvisningarna.

 • Precis som i vanliga fall får man inte komma sjuk eller krasslig till simhallen.
 • För att det skall vara möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd i alla utrymmen används det i simhallens omklädningsrum enbart en del av skåpen. Besöksantalet har också begränsats till 50 personer som vistas på en och samma gång i simhallen.
 • Max 6 personer i bastun samtidigt.
 • Observera skyltarna och personalens anvisningar.
 • Rekommendation om användning av ansiktsmask när man vistas i offentliga utrymmen (simhallens aula och omklädningsrum)
 • Vi rekommenderar betalningar med kort

Dessa direktiv är i kraft tillsvidare och uppdateras vid behov.

Uppdaterat 1.6.2021
 

Simhallens ordningsregler

 • Alla simhallens användare betalar entré och bär ändamålsenlig klädsel.
 • Personalens anvisningar bör alltid följas.
 • Det är bra att underrätta personalen om eventuella sjukdomar som t.ex hjärtbesvär, epilepsi, diabetes eller astma.
 • Sjukdomar som förhindrar att simma i simhallen är bland annat: feber, ögon-, öron-, hudinflamation, öppna sår eller infekterade sår, magsjuka, urinvägsinfektion.
 • Användning av berusningsmedel, tobaksprodukter och snus i Simhallens lokaler är strängt förbjudet.
   

Simkläder
I simhallen används simkläder som är kroppsformade och gjorda av syntetiska material. I simhallen får man använda en eller tvådelad baddräk eller badbyxor. Spädbarn använder tättslutande badbyxor eller badblöja. 

Hygien
Hela kroppen tvättas utan simkläder med tvål innan bad och bastubad, även håret. Smink och hårprodukter bör även tvättas bort innan man går i bassängen. Längre hår skall sättas upp i hästsvans. Vill man inte väta håret rekommenderas kunderna att använda badmössa. Färga håret eller klippa håret, rakning av kroppshår, nagel och fotvård och annar liknande är inte tillåtet i våra utrymmen.

Bastubad
Simkläderna lämnas utanför bastun. Vid bastubad används alltid sittunderlag. Sittunderlag (gratis) finns vid simhallens kassa så kom ihåg att ta med dig ett underlag i samband med entréavgiften. Om du vill kan du sitta med en handduk runt dig i bastun.

Åldersgräns, simkunnighet och barnens säkerhet
För att ett barn skall få bada utan vuxens sällskap krävs att man har fyllt 10 år och kan simma 25 m.
Simövervakaren har rätt att testa simkunskapen.

Föräldrar/ansvarsperson vänligen ta i beaktande följande punkter vid simhallsbesök:
- Föräldrar/ansvarsperson ansvarar för sina barns säkerhet under hela simhallsbesök.  Max 3 osimkunniga barn per vuxen.
- Barn som inte kan simma får under inga omständigheter lämnas utan vuxens tillsyns eller lämnas ensamt i någon av bassängerna eller bastun.

Icke simkunnig över 10 år behöver komma i sällskap av simkunnig myndig person (18+) och följer samma principer som punkterna ovan. 

 

Simhallen är inte ersättningsskyldig ifall ert besök störs eller förkortas av tekniska fel, väderfenomen, hygieniska orsaker eller säkerhetsskäl. Simhallens personal har rätt och skyldighet att ingripa vid hygienbrytande aktiviteter och vid misskötsel av hygienen. 
Att inte följa ordningsreglerna, samt övervakarens anvisningar, ger personalen rätt att avsluta ert besök utan kompensation.
Personalen kan neka inträde ifall kunden ifråga beter sig olämpligt eller har tidigare gjort så.