Du är här

Närpes Teater

En av höjdpunkterna sommartid är Närpes Teaters föreställningar vid vridläktaren i Öjskogsparken.

Närpes Teater inledde sin verksamhet år 1964. Den första pjäsen som framfördes som friluftsteater var krönikespelet om 1808 - 1809 års krig "Då sommaren brann".  År 1966 invigdes vridläktaren med 500 sittplatser. Premiärpjäsen vid vridläktaren var "Högt bland Saarijärvis moar".
Närmare 30 olika pjäser har framförts under årens lopp vid den natursköna vridläktaren i Öjskogsparken.

Hemsida: www.narpesteater.fi