Du är här

Bildkonst

Närpes Konstklubb r.f. är en aktiv förening som tillsammans med stadens fritidsnämnd sköter verksamheten i konsthallen. Konstklubbens traditionella utställningar är trettondagsutställningen och sommarutställningen, i vilka konstklubbens medlemmar deltar samt utställningen Årets konstnär, som ger en av konstklubbens medlemmar möjlighet till separat utställning. Utställningar ordnas dessutom av gästande konstnärer och konstföreningar. Konstklubben ordnar också kurser och resor.

Utställningsutrymmen finns också bl.a. i huvudbiblioteket, simhallen, hälsovårdcentralen och Alholma gård. (Pörtom Hembygdsförening)

Hemsida: http://www.narpeskonstklubb.fi/

Fotoklubben Focus arrangerar utställningar i anslutning till fotokonsten. I verksamheten ingår också kalender- och bokutgivning, tävlingsverksamhet, kurser och resor.

Hemsida: http://fotoklubbenfocus.com/

Bildkonstskola för barn finns inom Närpes Vuxeninstituts verksamhet.

Den nya konsthallen finns i Mittistan huset i centrum av Närpes, mera information finns på www.mittistan.fi

Konstintresserade kan ta del av konstnär Viktor Dalbo´s konst i stadshuset i Närpes. Viktor Dalbo (1883 - 1957) räknas som en av de mest kända konstnärerna hemmahörande i Närpes (Pörtom).

Andra betydande konstnärer från Närpes, vars verk också till en del finns i stadens ägo, är bröderna Carl Bengts (1876-1934) och Oscar Bengts (1885-1966).