Du är här

Dekorativ bild av Sydösterbottens Ishall

Sydösterbottens ishall "Hallis"

Ishallen Hallis som byggdes 1995 upprätthålls av ett aktiebolag; Ab Sydösterbottens ishall med Närpes stad som majoritetsaktieägare. Ishallen öppnar i början av augusti och stänger i regel per den sista mars. Under sommaren är det möjligt att boka ishallen för olika event.

Allmänhetens istider samt tränings- och matchturer framgår i ishallens bokningskalendern. I ishallen är det gratis att skrinna på allmänhetens tid.
Önskar ert lag/förening boka tid i ishallen riktas er förfrågan till Kraft Ishockey.

Ishallens bokningskalender

Kraft Ishockey


Istidernas ordningsregler: Kom ihåg att använda hjälm alla som är på isen. Inga skor på isen.

För de minsta som håller på att lära sig skrinna; På avbytarbåsens sida finns stolar som de minsta kan ha som stöd på isen.